Integritetspolicy

1. Ansvarig part

Ansvarig part för insamling, bearbetning och användning av personuppgifter är RM Reklam & Tryck med organisationsnummer 556203-9247, RM Reklam & Tryck AB har följande kontaktuppgifter:

E-post:
butik@rmreklam.se

Telefon:
0560-13480

Post:
RM Reklam & Tryck
Önnerudsvägen 25
68592 Torsby

Webbadress:
https://rmreklam.se/

Det finns även ett kontaktformulär på följande sida:
https://rmreklam.se/kontakt

2. Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvarig för alla dina uppgifter som delas direkt till oss. Personuppgifter är uppgifter som kan härledas till en fysisk person. Dit hör till exempel namn, telefonnummer, adress och e-post.

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina uppgifter för att kunna handlägga din beställning. Dina personuppgifter kommer endast att delas till tredje part om detta är tillåtet enligt lag, inklusive för att kunna handlägga avtal samt inkasso, eller om du tidigare lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer inte att delas till tredje part i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke. För att vi ska kunna handlägga beställningar får av oss anlitade tjänsteleverantörer (såsom logistikföretag, betallösningar och banker) de uppgifter som krävs för orderhantering. De data som överförts på detta sätt får våra tjänsteleverantörer endast använda för att utföra sina uppgifter.

Vi sparar dina kund- och orderuppgifter i sju år i enlighet med svenska bokföringslagen.

Vi samlar även in information om din webbplatsanvändning genom cookies. För utförlig information om vilken information vi samlar in och varför, se avsnitt 8.

2.1 Registrering av kundkonto samt vid beställning

Alla besökare som skapar ett kundkonto får lösenordsskyddad åtkomst till sina uppgifter som lagrats hos oss.

2.2 Skapande av skyltar och trycksaker

Vid skapande av skyltar sparar vi det innehåll du placerar på skylten tillsammans med övriga uppgifter som krävs för att vi kunna handlägga din beställning. Foton på produkter kan komma att användas i marknadsföringssyften.

2.3 Hantera betalningar

Rmeklam.se samarbetar med Klarna AB (org.nr. 556737- 0431) där Klarna AB tillhandahåller flera betallösningar via klarna Checkout. Klarna AB:s tillhandahållande innefattar kortbetalning, faktura, kontofaktura, delbetalning, Klarna Direkt, samt betalning genom internetbank via Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. När du godkänner rmreklam.se köpvillkor och betalar med Klarna Checkout, godkänner du även Klarna AB:s villkor. Aktuella villkor hittar du här.

2.4. Nyhetsbrev

Vi kan komma att använda den e-postadress som du angett för att skicka nyheter och erbjudanden. Om du inte längre vill prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du säga upp prenumerationen utan kostnad, via länk i varje utskick, via kontaktuppgifterna som nämns under avsnitt 1.

Dina uppgifter delas inte vidare till tredje part i andra syften utan används enbart för att ge dig information om våra nyheter, produkter och erbjudanden.

3. Kreditkontroll

Vi förbehåller oss rätten till att göra en kreditkontroll före tillverkning och leverans av din beställning. För detta ändamål överför vi de personuppgifter som krävs för att utföra en kreditkontroll till ett kreditupplysningsföretag.

4. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att bearbeta dina uppgifter inom EU/EES. Dessa uppgifter kan dock i vissa fall överföras till och bearbetas i länder som inte ingår i EU/EES av en leverantör eller underleverantör till oss. Då vi är fast beslutna att alltid skydda dina uppgifter, kommer vi att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter bearbetas säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar och på samma nivå som det skydd som erbjuds i EU/EES.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av den informationen vi har samlat in om dig. Du kan få information om vilka uppgifter vi har lagrade om dig inom skälig tid och utan kostnad. Om du vill ta del av all information eller vissa delar, kontakta kundservice via kontaktuppgifterna i avsnitt 1.

Du har även rätt att få dina uppgifter korrigerade eller raderade. Om du har invändningar mot vår insamling eller användning av din data kan du skicka din invändning till oss till kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 1.

Vi vill säkerställa att våra uppgifter är uppdaterade och korrekta. Du kan be oss korrigera information som du tror är felaktig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter används till marknadsföringsändamål. Det kan göras via länk i varje utskick eller via kontaktuppgifterna som nämns under avsnitt 1.

Du har alltid rätt att framföra åsikter och klagomål på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till en tillsynsmyndighet.

6. Säker dataöverföring

Dina personliga uppgifter överförs hos oss säkert med kryptering. Detta gäller självklart även för din beställning, betalning och inloggning som kund. Vi använder krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dessutom arbetar vi aktivt med att hålla vår webbplats, våra system och vår organisation säkra mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina data genom obehöriga personer.